akwarium 3

i

AKWARIUM

i

AKWARIUM 2008 (АКВАРИУМ)
пастель, бумага


© Jacek Yerka