po drugiej stronie zamku

i

PO DRUGIEJ STRONIE ZAMKU

i

PO DRUGIEJ STRONIE ZAMKU 2004 (ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ ЗАМКА)
мелки, бумага

Созвучная работа:

© Jacek Yerka